ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Η Αντωνιάδου Πολ. Ειρήνη γεννήθηκε στην Ορεστιάδα Έβρου. Σπούδασε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα έτη 2003-2008. 

Κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών της στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. ακολούθησε την κατεύθυνση του τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και βράβευση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων με Ευφυή Συστήματα & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographical Information Systems – G.I.S.)» του Δ.Π.Θ. 

Από το 2009 διατηρεί τεχνικό γραφείο στην πόλη της Ορεστιάδας παρέχοντας τις υπηρεσίες της ως Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και από το 2013 κατέχει μελετητικό πτυχίο για τοπογραφικές , πολεοδομικές & ρυμοτομικές μελέτες.

Έχει διατελέσει Συνεργάτης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός στην εκπόνηση των μελετών Κτηματογράφησης για την Δημιουργία ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στους ΟΤΑ Αλεξανδρούπολης - Ορεστιάδας – Διδυμοτείχου των Ανάδοχων εταιριών του Εθνικού Κτηματολογίου Α.Ε. 

Έχει συνεργαστεί με την Ε.Α.Σ. Ορεστιάδας στα πλαίσια χαρτογράφησης των αγροτεμαχίων για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)

Είναι Εξωτερικός Συνεργάτης – Εκτιμήτρια της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε., και της Ανώνυμης Εταιρείας «Πειραιώς REAL ESTATE Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας», ενώ υπήρξε Εξωτερικός Συνεργάτης-Εκτιμήτρια της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

Συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) και του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ορεστιάδας.

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.