ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Ο προσδιορισμός των ορίων ενός ακινήτου αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία τα όρια των ακινήτων που περιγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας μεταφέρονται στο έδαφος. Η εμπειρία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την μεθοδική μελέτη αποτελούν τα κλειδιά για τους ορθούς υπολογισμούς και τον επιτυχημένο καθορισμό των ορίων που δεν προκαλεί διενέξεις με όμορους ιδιοκτήτες.

 


 

Η εργασία προσδιορισμού των ορίων περιλαμβάνει:
 
  την μελέτη των τίτλων ιδιοκτησίας και των παλαιών διαγραμμάτων του ακινήτου, των καταγραφών της τοπογραφικής υπηρεσίας, των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και των παλαιότερων αεροφωτογραφιών της περιοχής. Κατά την φάση αυτή εξακριβώνεται η σύνδεση του ακινήτου με τις παρακείμενες εκτάσεις και γίνεται μία προεκτίμηση της θέσης των ορίων του.
 
  την υπαίθρια αυτοψία και τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και αποδεικτικών στοιχείων της περιοχής του ακινήτου (πάσσαλοι, τοιχία, περιφράξεις, ίχνη καλλιέργειας, ορόσημα, τριγωνομετρικά σημεία κλπ.), τα οποία λαμβάνονται υπόψη στον τελικό υπολογισμό.
 
  ο υπολογισμός των ορίων που περιγράφονται στους τίτλους και η εφαρμογή και σήμανσή τους επί του εδάφους.
 
Επιπλέον υπηρεσία αποτελεί η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος των υπολογισμένων ορίων στο σύστημα ΕΓΣΑ87, ώστε να είναι εφικτή η αδιαμφισβήτητη και ακριβής δήλωση της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την φάση της κτηματογράφησης.

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.