ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός
 
  Γεωδαιτικός σταθμός TS06 Power της σειράς Leica Flexline Plus
Διαθέτει χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες του επαγγελματία μηχανικού προσφέροντας ευελιξία, γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων.

Mε ακρίβεια γωνιομετρήσεων 5cc και ακρίβεια πλευρομετρήσεων 1,5 mm / 2,00 mm + 2ppm και δυνατότητα μέτρησης με ή χωρίς πρίσμα.
 
  Γεωδαιτικός διπλόσυχνος δέκτης GPS VIVA GS08 plus GNSS Network Rover 
Mε ακρίβεια RTK,  Οριζοντιογραφική 10mm+1ppm και  Υψομετρική 20mm+1ppm

Σε χρήση με το δίκτυο MetricaNet  (SmartNet Greece) και το λογισμικό Leica Geo Office της Leica Geosystems AG. Το πανελλαδικό δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS (GPS – GLONASS), SmartNet Greece, αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού δικτύου της Leica Geosystems AG, SmartNet Europe και καλύπτει το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών έγινε η επίλυση, συνόρθωση και πιστοποίηση του δικτύου αναφοράς METRICANET (SmartNet Greece) καθώς και η ένταξη του στο σύστημα HTRS07 του HEPOS.
 
  Αποστασιόμετρο Leica DISTO™ D510
Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο με ακρίβεια ±1mm, εύρος μέτρησης 0.05m-200m και 360° κλισίμετρο.
 
  Εξοπλισμός γραφείου
PC, Laptop, Λογισμικό τοπογραφικών εργασιών XRTC κ.α. , πολυμηχάνημα ΗΡ OfficeJet Pro 7740 series

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.