ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Το γραφείο μας παρέχει ακριβή δεδομένα μέτρησης και αξιόπιστα τοπογραφικά υπόβαθρα ώστε να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι κατασκευής και να σχεδιαστεί το έργο, ενώ στη φάση της κατασκευής εξασφαλίζει την ακριβή χάραξη και την ορθή εφαρμογή των μελετών.

Το τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική μελέτη στο ΕΓΣΑ87 και παρέχει στον μηχανικό της άδειας δόμησης το υπόβαθρο και το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου για τον σχεδιασμό του ιδιωτικού έργου.

Η ακρίβεια των μετρικών δεδομένων που παρέχονται, η ερμηνεία των πολεοδομικών όρων δόμησης, καθώς και η εναρμόνιση της τοπογραφικής μελέτης με τις προδιαγραφές της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, αποτελούν τα στοιχεία που διευκολύνουν το έργο του Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού και αποτρέπουν παραλείψεις και καθυστερήσεις στην μελέτη και στην έκδοση της άδειας δόμησης.

 


 

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος άδειας δόμησης περιλαμβάνει:
 
  Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων καλλιέργειας του ακινήτου.
 
  Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της θέσης και των διαστάσεων όλων των επικείμενων κτισμάτων και κατασκευών.
 
  Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των κατασκευών και των ορίων των όμορων ακινήτων (όπου αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία).
 
  Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των περιμετρικών κοινόχρηστων χώρων.
 
  Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 
  Υψομετρική αποτύπωση και απόδοση ισοϋψών καμπυλών.
 
  Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου.
 
  Πίνακας πολεοδομικών διαταγμάτων, όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής του ακινήτου.
 
  Πίνακας συντεταγμένων κορυφών έργου.
 
​​​​​​​​​​​​​​  Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.
 
Επιπλέον τοπογραφική υποστήριξη παρέχεται στη φάση της κατασκευής, όπου το γραφείο μας εξασφαλίζει την ακριβή χάραξη του έργου.

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.