ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος που απευθύνεται προς το Δασαρχείο απαιτείται κατά κανόνα για ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και απαιτείται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος:
 
α) αιτείται την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού,
 
β) επιθυμεί να υποβάλλει αντίρρηση έναντι του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών
 
γ) αιτείται την εξαγορά ή τη νόμιμη χρήση της έκτασης που έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ ή ΧΑ από το οικείο Δασαρχείο.

 


 

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος περιλαμβάνει:
 
  εξάρτηση των κορυφών του ακινήτου από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87),
 
  πληρέστατη αποτύπωση της ιδιοκτησίας με τα τυχόν κτίσματα που υπάρχουν σε αυτή
 
  τοποθέτηση του περιγράμματος των ορίων της ιδιοκτησίας επί του αντίστοιχου αποσπάσματος διαγράμματος της ΓΥΣ (Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) κλίμακας 1:5000 και 1:50000,
 
  απόσπασμα από την τοποθέτηση της ιδιοκτησίας στην ειδική διαδυκτιακή εφαρμογή της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.” στις περιοχές όπου έχει γίνει ανάρτηση ή κύρωση των δασικών χαρτών

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.