ΕΞΑΓΟΡΑ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΑΓΟΡΑ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου για την εξαγορά ή μίσθωση δημοσίων εκτάσεων, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4061/2012.

Η διαδικασία της εξαγοράς ή της μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του ακινήτου περιλαμβάνει:
 
  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
 
  Λήψη βεβαίωσης από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων
 
  Λήψη βεβαίωσης από την αρμόδια Δασική υπηρεσία
 
  Λήψη βεβαίωσης από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 
 
Η διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου περιλαμβάνει:
 
  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
 
  Υποβολή φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.